avimedi

 

informell sammanslutning för offer som blivit sjuka av läkemedel

 

AVIMEDI är en informell sammanslutning för offer
som blivit sjuka och förgiftade av mediciner:
- Stevens Johnson syndrom
- Lyells syndrom (Toxic epidermal necrolys).

I november 2009 hade vi över 5700 besökare från 109 länder För mer detaljer se Kontakt .

 

VÅRT MÅL

 

- ge stöd till patienter och deras familjer
- utbyta våra erfarenheter
- ge terapeutiskt och juridisk information.

DE MEST VANLIGA LÄKEMEDEL
SOM KAN GE STEVENS JOHNSON SYNDROM/LYELLS SYNDROM.

icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID),antiepileptika,antibiotika och vaccinationer 

 

Det kan också gälla fler läkemedel, men det råder ”en viss tystnad” och få rapporter kring Stevens Johnson syndrom/Lyells syndrom.

 

AVIMEDI är en frivillig organisation

 

EJ BIDRAG ELLER DONATIONER

STEVENS JOHNSON SYNDROM, LYELLS SYNDROM
- LITE HISTORIA.

År 1922 beskrev två amerikanska barnläkare (Albert Mason STEVENS (1884-1945) och Franck Chambliss JOHNSON (1894-1934) i en artikel “american journal of diseases of children” för första gången en sjukdom som de kallade Stevens Johnson syndrom.

 

BESKRIVNING :Stevens Johnson syndrom är en mycket allvarlig, smärtsam brännskadeliknande hud -och slemhinnereaktion. Kan börja med feber och influensasymtom. Röda hudutslag som övergår till blåsor kan snart täcka hela kroppen och slemhinnorna (mun, ögon, luftvägar, könsorgan, inre organ) Sjukhusvård krävs, oftast på brännskadeavdelning. Man kan få kvarstående skador.

 

ALAN LYELL , hudläkare från Skottland, introducerade1956 termen toxic epidermal necrolysis (TEN), som beskriver "överhudsdöd pg av giftreaktion". Då drabbas minst 30% av huden och mer, vilket gör att risken att dö är högre än vid SJS.

 

 

 

W3C-xhtml-validation  W3C-css-validation